Description

Принцип на международното право, според който държавите са задължени да упражняват дължимата грижа за предотвратяване и разследване на нарушения на правата на човека, предоставяне на закрила на жертвите, наказване на извършителите и компенсиране на жертвите.

Additional notes and information

Задължението обхваща не само предотвратяването на злоупотреби с правата на човека от страна на държавата и нейните представители, но и предотвратяването на такива от частния сектор или от отделни граждани, което е от най-важно значение за жените. В миналото държавите са възприемали пасивно отношение в случаи на нарушения на правата на жените от индивидуални лица. Затова и правното основание за изискването за „дължима грижа“ е стабилно залегнало в четири десетилетия на договори, конвенции и международна съдебна практика.