Description

Интегриране на равнопоставеността на жените и мъжете и едновременно с това прилагане на специфични политики и мерки, включително насърчителни мерки.