Description

prawo wszystkich pracowników do godnego traktowania i szacunku, a zwłaszcza do bezpiecznego środowiska pracy wolnego od molestowania seksualnego, molestowania innego rodzaju i innych form aktów przemocy ze względu na płeć