Description

rovnaká odmena za prácu, ktorej sa pripisuje rovnaká hodnota, bez diskriminácie na základe pohlavia alebo rodinného stavu, s ohľadom na všetky aspekty a podmienky odmeňovania

Additional notes and information

Vzhľadom na to, že štruktúry odmeňovania a systémy klasifikácie zamestnania môžu byť skreslené, pracovné miesta, ktoré zaujímajú väčšinou ženy, majú tendenciu byť zaradené do nižších úrovní.