Description

osoba, která žije bez partnera a která denně pečuje o nezaopatřené dítě nebo děti

Additional notes and information

V Evropě jsou osamělými rodiči z valné většiny matky samoživitelky.