Description

moraliska perspektiv som tenderar att vara könsspecifika och karakteristiska för klasskillnader och etniska sociala skillnader

Additional notes and information

Ur ett strukturellt perspektiv, bemöts inte befintliga uppdelningar, dvs. kvinnor ses som huvudansvariga för hushållsarbete och arbete inom offentlig omsorg. Till följd av detta innebär det senare ett element av självuppoffring. Omsorgsetik bör omformas via sociala och globala institutioner så att de möjliggör och stärker omsorgsrelationer mellan människor.