Description

Oluline mehhanism, mis võimaldab ühitada tööd, era- ja pereelu

Additional notes and information

Emadusest põhjustatud karjääri katkemine on seotud järgmisega: raseduse ajal töölepingu lõpetamist keelavad seadused; sünnitus-, lapsehooldus- ja isapuhkus; paindlikuma tööajaga periood pärast tööle naasmist; sama töötasuga samale või samaväärsele töökohale ennistamise õigus.