Description

Leibkonna analüüsi haru, mis käsitab leibkonda leibkonnaliikmete aja ja neile vajalike kaupade kombinatsioonina

Additional notes and information

Teooria eirab perekondade ja leibkondade sisemist korraldust ja struktuuri, sest neoklassitsistliku (ettevõtluse) teooria taustal eeldab see kuludeta ja efektiivset toimimist. See ei käsitle vaid leibkonna turukäitumist (töö, nõudluse ja kaupade pakkumine), vaid ka selliseid nähtuseid nagu abielu, viljakus, laste haridus ja ajajaotus.