Description

olika aktiviter som syftar till att stärka människors färdigheter och kunskap inom olika områden, såsom jämställdhet

Additional notes and information

En uppsättning av olika slags aktiviteter kan anordnas för att utveckla genuskompetens, såsom medvetenhetshöjande initiativ, utbildning och handledning. Kompetensutveckling kan ske i flera olika steg i en policy-cykel. Förutom att förbättra människors färdigheter, medvetenhet och kunskap kan det även ha en positiv inverkan på deras intresse för och engagemang för jämställdhet.
Kompetensutveckling kan inbegripa en lång rad olika utbildningsverktyg och utbildningsprocesser, såsom personliga utbildningstillfällen och kurser, personalintroduktion, moduler på internet, vägledningsmaterial och resurskompendier, anordnande av rådgivning och nätverk för utbyte av sakkunskap.