Description

iracionálny strach a odpor voči homosexualite a lesbám, gejom a bisexuálom, ktoré sú založené na predsudkoch

Additional notes and information

Najmä v USA prebiehajú intenzívne diskusie o používaní tohto pojmu. Niektorí považujú používanie pojmu „fóbia“ za nevhodné z hľadiska sociálneho a politického kontextu a uprednostňujú alternatívne pojmy, ako napríklad „proti gejom“ (ang. anti-gay). Ostatní vyjadrili nesúhlas s celoplošným odmietnutím tohto pojmu, čiastočne kvôli dôležitej úlohe, ktorú zohrával v rámci hnutí za práva homosexuálov. Zatiaľ neexistuje konsenzus o používaní/odmietnutí tohto výrazu.