Description

društvena pravila i pravila ponašanja koja se unutar određene kulture smatraju društveno prikladnima za pojedince određenog spola

Additional notes and information

U pravilu su rodne uloge često određene tradicionalnin odgovornostima i poslovima dodijeljenim ženama, muškarcima, djevojčicama i dječacima (vidjeti: raspodjela poslova prema rodu). Rodno specifične uloge često su uvjetovane strukturom kućanstva, pristupom resursima, određenim utjecajem svjetskog gospodarstva, konfliktima ili nepogodama i drugim lokalnim čimbenicima poput ekoloških uvjeta. Kao i rod, rodne uloge mogu se mijenjati kroz vrijeme, posebno u obliku osnaživanja žena i preobrazbe maskuliniteta.