Description

způsoby, jakými gender určuje rozložení moci na všech úrovních společnosti

Additional notes and information

Jedním z nejvytrvalejších vzorců, pokud jde o rozdělení moci, je nerovnost mezi ženami a muži. Příčinou, důsledkem a hnacím mechanismem rozdělení moci ve všech oblastech, od důvěrného prostředí domácností až po nejvyšší úrovně politického rozhodování, může být soubor rolí, chování a postojů, které společnosti stanoví jako vhodné pro ženy či pro muže („gender“). Rozdělení moci mohou utvářet také širší struktury a instituce, které posilují zavedené role jednotlivých pohlaví a vycházejí z nich.