Description

djelovanje s ciljem davanja prednosti određenoj skupini ljudi, u ovom slučaju ženama, na pristup zajamčenim pravima u jednakoj mjeri kao i drugim skupinama, u ovom slučaju muškarcima

Additional notes and information

U nekim je slučajevima razlog za nastanak diskriminacije činjenica da se isto pravilo odnosi na svakoga bez uzimanja u obzir relevantnih razlika. Kako bi se popravila i spriječila takva situacija, vlade, zaposlenici i pružatelji usluga moraju osigurati poduzimanje mjera za prilagodbu svojih pravila i prakse kako bi se te razlike uzelo u obzir, odnosno moraju prilagoditi postojeću politiku i mjere. Koncept pozitivne mjere u pravilu se u međunarodnom pravu naziva "posebne mjere". Takve su mjere opisane različitim izrazima koji također mogu imati različita značenja i tumačenja u različitim nacionalnim kontekstima i područjima primjene. Najučestaliji pojmovi za ovaj koncept su afirmativno djelovanje; afirmativna mjera; pozitivno djelovanje; povlašteni tretman; posebna aktivnost; diskriminacija s pozitivnim učinkom i pozitivna diskriminacija.