Description

разлика во вредностите, ставовите, културната перспектива, етничката припадност, сексуалната ориентација, родовиот идентитет, вештините, знаењата и животните искуства на секој поединец во секоја група луѓе