Description

drittijiet, b'mod partikolari l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali jew ir-residenza, li jakkumulaw fuq individwu li iżda joriġinaw minn u jiddependu fuq relazzjoni ma’ persuna oħra, normalment relazzjoni ta’ ġenituri, żwieġ jew koabitazzjoni

Additional notes and information

Drittijiet derivati jistgħu jkunu kwistjoni kruċjali fil-każ ta' separazzjoni jew divorzju: għalhekk, ċertu pajjiżi introduċew dispożizzjonijiet fuq il-qsim tad-drittijiet għall-pensjoni. Pensjonijiet ta' riverżjoni wkoll huma riżorsa importanti għan-nisa, li għandhom għomor iktar twil minn tal-irġiel, u li setgħu rrinunzjaw xogħolhom biex jipprovdu l-kura u għalhekk ma jistgħux jikkwalifikaw għall-pensjonijiet tagħhom bi dritt.