Description

Състояние на физическо, емоционално, психическо и социално благополучие, свързано със сексуалността; не е просто липсата на заболяване, дисфункция или недъг.

Additional notes and information

Сексуалното здраве изисква положителен и уважителен подход към сексуалността и приятните и безопасни сексуални изживявания, без принуждаване, дискриминация и насилие. За да има и да се поддържа сексуално здраве, сексуалните права на всички лица трябва да бъдат зачитани, защитавани и упражнявани.