Description

Състояние на пълно физическо, умствено и социално благосъстояние, а не просто отсъствието на болест или недъг, във всички области, свързани с репродуктивната система и нейните функции и процеси.

Additional notes and information

Предполага, че хората могат да имат удовлетворителен и безопасен сексуален живот и че имат капацитета да се възпроизвеждат, както и свободата да решават дали, кога и колко често да го правят. От последното условие се подразбира следното: правата на жените и мъжете да бъдат информирани; да имат достъп до безопасни, ефективни и достъпни и методи за семейно планиране, включително методи за регулиране на раждаемостта, които не противоречат на закона; както и правото на достъп до подходящи услуги на здравеопазване, които дават на жените възможността за безопасна бременност и раждане, и осигуряват на двойките най-добрия шанс за здраво дете. Репродуктивното здраве е компонент на репродуктивните права.