Description

vispārīga metodoloģiska pieeja, kas veicina dzimumdimensijas iekļaušanu politikās un programmās

Additional notes and information

Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas metodes stratēģiski izmanto dažādus rīkus, ierosina saskaņotas sistēmas dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanai, un tās var apvienot, lai vāktu informāciju, uzlabotu zināšanas un pilnveidotu ļoti dažādas programmas.