Description

potenciál inštitúcie plniť svoje záväzky týkajúce sa uplatňovania rodového hľadiska a schopnosť identifikovať a riešiť problémy súvisiace s vykonávaním

Additional notes and information

Takáto kapacita zahŕňa súbor funkčných podmienok, ktoré umožňujú vypracovanie a vykonávanie programov s lepšími výsledkami.