Description

Помоћ коју држава пружа особама које немају довољна финансијска средства за самосталну одбрану на суду (или за изношење судског поступка). Строго дефинисано, правна помоћ се углавном односи на правно заступање на суду. Међутим, правна помоћ се такође може бавити правним савјетима: неће свако ко наиђе на правни проблем ствар нужно поднијети на суд.

Additional notes and information

Правна помоћ и правни савјети често су пресудни елементи у гарантовању економског приступа правди и праву на правичан правни лијек, посебно женама жртвама насиља у породици и женама из угрожених група, попут мигрантица.