Description

pomoč, ki jo država zagotavlja osebam, ki nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi se same branile na sodišču ali sprožile sodni postopek

Additional notes and information

Tako opredeljena pravna pomoč se nanaša zlasti na zastopanje na sodišču. Vendar se lahko nanaša tudi na pravno svetovanje, saj ne vložijo zadeve na sodišče vsi, ki naletijo na pravno težavo.
Pravna pomoč in pravno svetovanje sta pogosto bistveni element v zagotavljanju ekonomskega dostopa do sodnega varstva in pravice do poštenega pravnega sredstva, zlasti ženskam, ki so žrtve partnerskega nasilja, in ženske iz prikrajšanih skupin, npr. migrantke.