Description

Akademski, obično interdisciplinarni pristup analizi položaja žena i muškaraca i rodnih odnosa, kao i rodne dimenzije svih ostalih disciplina.