Description

hur en person ser sig själv när det gäller attraktion av samma kön eller medlemmar av det andra könet, baserat på ens egna upplevelser, tankar och reaktioner snarare än att definiera sig själv på grundval av ens sexuella partners kön

Additional notes and information

Detta kan även inbegripa att inte vilja ge sig själv en sexuell identitet.