Description

l-esperjenza individwali u interna tal-ġeneru li tinħass ħafna minn kull persuna, li tista’ tikkorrispondi jew ma tikkorrispondix mas-sess assenjat fit-twelid, inkluż is-sens personali tal-ġisem (li jista’ jinvolvi, jekk tintgħażel liberament, il-modifika tal-apparenza jew tal-funzjoni tal-ġisem b’mezzi mediċi, kirurġiċi jew mezzi oħrajn) u espressjonijiet oħrajn tal-ġeneru, inklużi l-ilbies, id-diskors u l-manjeriżmi