Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n kehittämä tasa-arvoindeksi osoittaa, että Suomi on saavuttanut ”kolmen vartin tasa-arvon”. Vaikka tasa-arvo on Suomessa eurooppalaisittain korkealla tasolla, se myös osoittaa, että kehittämistä on monilla yhteiskunnan aloilla.

EIGE:n vuonna 2015 julkaiseman indeksin mukaan Suomen pisteluku on 73, kun paras mahdollinen olisi 100. Suomi on 28 EU-maan vertailussa toiseksi tasa-arvoisin maa. Parhaaseen lukemaan yltää Ruotsi, mutta sekin on 74 pisteellään vielä kaukana tavoitteesta.

Uusimpien tilastojen mukaan Suomen kehitys näyttää kuitenkin osin kääntyneen laskuun. Tasa-arvo on heikentynyt erityisesti polittisen ja taloudellisen päätöksenteon alueilla, mikä saattaa vaikuttaa Suomen sijoitukseen, kun tasa-arvoindeksi julkaistaan seuraavan kerran vuonna 2017.

EIGE:n tasa-arvoindeksi mittaa naisten ja miesten tasa-arvoa ja yhteiskunnan tilaa kuudella osa-alueella. Ne ovat työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys. Tasa-arvo toteutuu Suomessa heikoimmin (61/100) ajankäytössä: naiset tekevät kotitöitä ja kodin hoivatyötä edelleen selvästi enemmän kuin miehet. Muissa EU-maissa tilanne on keskimäärin vielä kehnompi (38/100).

Suomen lukemaa heikentävät myös naisten ja miesten väliset palkkaerot ja perinteisten sukupuoliroolien heijastuminen opinto- ja uravalintoihin. Terveyden tasa-arvo on Suomessa hieman huonompi kuin EU:ssa keskimäärin.

Indeksin ohessa verrataan tilastoja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. EIGE:n analyysi osoittaa, että maissa, joissa tasa-arvoindeksi on korkea, naisiin kohdistuva väkivalta on vähemmän hyväksyttävää ja luottamus poliisi- ja oikeusviranomaisiin korkeampi. Näin ollen myös väkivaltatapauksia raportoidaan enemmän. Suomi kuului selkeästi tähän ryhmään. Puolison tai muun läheisen tekemää väkivaltaa raportoitiinkin EU:n keskiarvoa enemmän.

Pikkuparlamentissa 21. huhtikuuta 2016 järjestettävässä, kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa kansanedustajat Tarja Filatov (sd), Juhana Vartiainen (kok), Heli Järvinen (virh), Eva Biaudet (r), Katja Hänninen (vas) ja Sari Tanus (kd) keskustelevat toimittaja Johanna Korhosen johdolla muun muassa siitä, miten Suomi voisi kuroa umpeen tasa-arvossa olevat erot.

Lisätietoja:

European Institute for Gender Equality, viestintäpäällikkö Mira Banerjee 

Tasa-arvotiedon keskus Minna (THL): kehittämispäällikkö Reetta Siukola, p. 029 524 6523