Viešieji pirkimai užtikrinant lyčių lygybę

Viešųjų pirkimų sutartys visada turėtų būti skiriamos vadovaujantis lygybės ir nediskriminavimo, skaidrumo, konkurencijos ir vienodo tarifo principais.

Pagrindiniai viešųjų pirkimų sutartis reglamentuojantys principai reikalauja, kad jos visada turėtų būti skiriamos vadovaujantis lygybės ir nediskriminavimo, skaidrumo, konkurencijos ir vienodo tarifo principais.

Viešieji pirkimai turi didžiulę galimybę skatinti lyčių lygybę. Kai tik įmanoma, svarbu įtraukti lyčių lygybės aspektą į pačios sutarties objektą. Taip perkantieji subjektai galės įtraukti lyčių lygybės straipsnius, reikalaujančius lyčių techninės kompetencijos, taip pat įtraukti lyčių aspekto kriterijus vertinant teikiamus pasiūlymus ir vėliau juos įgyvendinant.

Vis dėlto, tą pasiekti ne visada lengva ar įmanoma. Todėl svarbu įtraukti lyčių lygybės straipsnius į sutarties įgyvendinimo sąlygas. Tai turėtų poveikį visoms sutartims ir užtikrintų, kad viešieji pirkimai taptų lyčių lygybės užtikrinimo priemone.

Vertinant pasiūlymą svarstytinų veiksnių pavyzdžiai:

 • Ar pasiūlyme trumpai išdėstyti atitinkami lyčių klausimai (problemos) ir pateikti aiškinamieji dokumentai, įskaitant su lyčių lygybės klausimais susijusią literatūrą ir dokumentus, taip pat nacionalinės ir ES politikos dokumentus lyčių lygybės klausimais (pvz., atitinkama medžiaga iš EIGE)?
 • Ar išlaikoma lyčių pusiausvyra projekto vykdytojų grupėje? Ar grupės nariai turi atitinkamos patirties, susijusios su lyčių aspektu?
 • Ar į pasiūlymą įtraukti pagal lytį suskirstyti duomenys ir lyčių aspekto rodikliai?
 • Kaip grupės nariai siūlo vertinti skirtingą veiklų ir priemonių poveikį moterims ir vyrams?
 • Ar bus klausiama moterų naudos gavėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių, pvz., lyčių lygybės ekspertų ar moterų organizacijų, nuomonės?

Reikalavimų, kurie gali būti įtraukti į įgyvendinimo sąlygas, pavyzdžiai:

 • Lyčių pusiausvyra projekto vykdytojų grupėje ir tarp naudos gavėjų;
 • Moterų ir vyrų skaičiaus pusiausvyra priimant sprendimus;
 • Specifinė su lyčių lygybe susijusių problemų analizė projekte ir ataskaitose:
  • moterų ir vyrų padėties nagrinėjamoje srityje vaizdas;
  • su lyčių aspektu susijusių tikslų formulavimas atsižvelgiant į naujausius duomenis ir kvietimo teikti pasiūlymus tikslus;
  • paaiškinimas, kaip šie tikslai buvo įgyvendinti;
 • Pagal lytį suskirstytų duomenų ir lyčių aspekto rodiklių naudojimas;
 • Į vartotoją orientuotos ir (arba) dalyvavimu grindžiamos metodikos, kurioje atsižvelgiama į lyčių aspektą tiesiogiai įtraukiant pakankamai moterų į procesą ir nagrinėjant, kaip lyčių nelygybė / skirtumai susistemina konkrečios politikos sritis ir aplinkybes, taikymas;
 • Pirmenybė teikiama moterims, įdarbinant darbuotojus sektoriuose, kuriuose dominuoja vyrai.

Derybos dėl sutarties su pareiškėjais, kurių pasiūlymai buvo atrinkti finansuoti, yra labai svarbus etapas, kurio metu galima reikšmingai patobulinti projekto planus. Nuodugniai aptarkite lyčių lygybės problemas derėdamiesi dėl sutarties su pareiškėjais. Prireikus reikalaukite imtis taisomųjų veiksmų prieš pasirašydami dotacijos sutartį.

Further reading

Equal opportunities for men and women in public procurement contracts. A few recommendations.

Observatory of the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life’s website, which is a project managed by the Council of European Municipalities and Regions (CEMR).