Beijing Platform for Action

EIGE ataskaitos ir leidiniai

EIGE siekia, kad politika ES ir valstybių narių lygmenimis būtų formuojama remiantis išsamia informacija, todėl daugiausia dėmesio skiria ir teikia pagalbą ES Tarybai pirmininkaujančioms valstybėms.

Tai darome teikdami aukštos kokybės ataskaitas apie su lyčių lygybe susijusią pažangą labiausiai susirūpinimą keliančiose pirmininkaujančių valstybių pasirinktose Pekino veiksmų platformos srityse.

J. Moterys ir žiniasklaida

Publications on J. Moterys ir žiniasklaida