EIGE - centrum wiedzy Unii Europejskiej na temat równouprawnienia płci

Jesteśmy niezależnym ośrodkiem i podstawowym źródłem informacji na temat równouprawnienia płci w Unii Europejskiej. Przyczyniamy się do stworzenia w Unii Europejskiej Unii równości, w której kobiety i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy w całej swojej różnorodności mają swobodę wyboru drogi życiowej, mają równe szanse na rozwój oraz mogą w równym stopniu uczestniczyć w społeczeństwach i kierować nimi..

Wyjątkowa wiedza fachowa, badania, dane i narzędzia EIGE pomagają decydentom opracowywać środki, które sprzyjają włączeniu, są transformacyjne i promują równouprawnienie płci we wszystkich dziedzinach życia. Skutecznie przekazujemy naszą wiedzę i ściśle współpracujemy z partnerami w celu zwiększania świadomości na poziomie unijnym i krajowym, a także w krajach kandydujących do UE i potencjalnych krajach kandydujących..

Wspieramy promowanie równouprawnienia płci w Unii Europejskiej poprzez:

  • prowadzenie badań, gromadzenie i analizowanie danych dotyczących równouprawnienia płci z uwzględnieniem perspektywy intersekcjonalnej;
  • opracowywanie metod udoskonalania statystyk i zbiorów danych dotyczących płci;
  • przekazywanie zebranych przez nas porównywalnych i wiarygodnych danych i informacji zgodnie z podejściem opartym na nadziei;
  • dokonywanie pomiaru stanu równouprawnienia płci zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich;
  • opracowywanie narzędzi metodologicznych i udzielanie wsparcia technicznego na rzecz uwzględniania aspektu płci we wszystkich politykach unijnych i krajowych;
  • współpracę z instytucjami UE, państwami członkowskimi, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami ds. równości szans, uniwersytetami i ekspertami, ośrodkami badawczymi, partnerami społecznymi i pokrewnymi organami, mediami, jak również z naszymi siostrzanymi agencjami UE.