EIGE - centar znanja Europske unije za pitanja rodne ravnopravnosti

Neovisni smo centar i primarni izvor informacija o rodnoj ravnopravnosti u Europskoj uniji. Pomažemo da Europska unija postane unija ravnopravnosti, u kojoj žene i muškarci, djevojčice i dječaci u svoj svojoj raznolikosti mogu slobodno slijediti svoj odabrani životni put, imati jednake mogućnosti za napredak te da mogu ravnopravno sudjelovati u našim društvima i voditi ih.

Jedinstveno stručno znanje, istraživanje, podatci i alati EIGE-a pomažu tvorcima politika u osmišljavanju uključivih i transformativnih mjera kojima se promiče rodna ravnopravnost u svim područjima života. Učinkovito dijelimo svoje stručno znanje i blisko surađujemo s partnerima radi podizanja svijesti na razini EU-a i na nacionalnoj razini, kao i u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU-u.

Kako bismo podržali promicanje rodne ravnopravnosti u Europskoj uniji:

  • provodimo istraživanja, prikupljamo i analiziramo podatke o rodnoj ravnopravnosti iz intersekcijske perspektive
  • razvijamo metode za poboljšanje rodne statistike i prikupljanje podataka
  • priopćavamo naše usporedive i pouzdane podatke i informacije primjenom pragmatičnog pristupa
  • mjerimo stanje rodne ravnopravnosti na razini EU-a i na razini država članica
  • razvijamo metodološke alate i pružamo tehničku potporu za uključivanje rodne osviještenosti u svim politikama EU-a i nacionalnim politikama
  • surađujemo s institucijama EU-a, državama članicama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, organizacijama za promicanje jednakih mogućnosti, sveučilištima i stručnjacima, istraživačkim centrima, socijalnim partnerima i povezanim tijelima, medijima te našim sestrinskim agencijama EU-a.