EIGE - Euroopan unionin sukupuolten tasa-arvon tietokeskus

EIGE on sukupuolten tasa-arvoon EU:ssa liittyvän tiedon riippumaton keskus ja ensisijainen lähde. Työskentelemme sen eteen, että Euroopan unionista tulee tasa-arvon unioni, jossa naiset ja miehet, tytöt ja pojat kaikessa monimuotoisuudessaan voivat vapaasti valita elämänpolkunsa ja jossa heillä on yhtäläiset mahdollisuudet menestykseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja päätöksentekoon.

EIGEn ainutlaatuinen asiantuntijatieto, tutkimus, tilastotieto ja työkalut auttavat poliittisia päättäjiä suunnittelemaan toimenpiteitä, jotka ovat osallistavia, luovat muutosta ja edistävät sukupuolten tasa-arvoa kaikilla elämänalueilla. Viestimme asiantuntemustamme tehokkaasti ja teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa lisätäksemme tietoisuutta sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä asioista EU:ssa, jäsenvaltioissa sekä EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.

Tuemme sukupuolten tasa-arvon edistämistä Euroopan unionissa:

  • tarjoamalla tutkimustietoa sekä keräämällä ja analysoimalla tietoa sukupuolten tasa-arvosta intersektionaalisesta näkökulmasta
  • kehittämällä menetelmiä sukupuolten tasa-arvoa koskevien tilastojen ja tiedonkeruun parantamiseksi
  • julkaisemalla vertailukelpoista ja luotettavaa dataa ja tietoa tulevaisuuteen toiveikkaasti suhtautuen
  • mittaamalla sukupuolten tasa-arvon tilaa sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla
  • kehittämällä metodologisia välineitä ja antamalla teknistä tukea sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen erilaisissa käytännöissä ja linjauksissa sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla
  • tekemällä yhteistyötä EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, tasa-arvojärjestöjen, yliopistojen ja asiantuntijoiden, tutkimuskeskusten, työmarkkinaosapuolten ja niihin liittyvien elinten, tiedotusvälineiden sekä EU:n sisarvirastojemme kanssa