EIGE - Den Europæiske Unions videncenter for kønsligestilling

Vi er et uafhængigt center og den primære kilde til information om kønsligestilling i Den Europæiske Union. Vi bidrager til at gøre Den Europæiske Union til en union med ligestilling, hvor kvinder, mænd, piger og drenge i al deres forskellighed frit kan følge deres valgte vej i livet, har lige muligheder for at trives og på lige fod kan deltage i og lede vores samfund.

EIGE's unikke ekspertviden, forskning, data og værktøjer hjælper de politiske beslutningstagere med at udforme foranstaltninger, der er inklusive, transformative og fremmer kønsligestillingen på alle områder af livet. Vi formidler vores ekspertise effektivt og arbejder tæt sammen med partnere for at øge bevidstheden på EU-plan og nationalt plan samt i EU's kandidatlande og potentielle kandidatlande.

Vi bidrager til at fremme kønsligestillingen i Den Europæiske Union ved at:

  • Vi bidrager til at fremme kønsligestillingen i Den Europæiske Union ved at
  • udvikle metoder til at gøre kønsstatistikker og dataindsamlinger bedre
  • formidle vores sammenlignelige og pålidelige data og oplysninger med en tilgang baseret på håb
  • måle status for kønsligestillingen på EU-plan og i medlemsstaterne
  • udvikle metodologiske værktøjer og yde teknisk støtte til integrering af kønsaspektet i alle EU-politikker og nationale politikker
  • samarbejde med EU-institutionerne, medlemsstaterne, internationale organisationer, ngo'er, ligestillingsorganisationer, universiteter og eksperter, forskningscentre, arbejdsmarkedsparter og beslægtede organer, medierne og vores søsteragenturer i EU.