EIGE - centrul de cunoaștere al Uniunii Europene cu privire la egalitatea de gen

Suntem un centru independent și principala sursă de informații despre egalitatea de gen în Uniunea Europeană. Contribuim la transformarea Uniunii Europene într-o uniune a egalității, în care femeile și bărbații, fetele și băieții, în toată diversitatea lor, să fie liberi să urmeze calea pe care și-au ales-o în viață, să aibă șanse egale de a prospera, să poată participa în mod egal la societățile noastre și să le poată conduce în mod egal.

Cunoștințele de specialitate, cercetările, datele și instrumentele unice ale EIGE ajută factorii de decizie să elaboreze măsuri incluzive, transformatoare și care promovează egalitatea de gen în toate domeniile vieții. Ne comunicăm expertiza în mod eficient și colaborăm îndeaproape cu partenerii pentru a mări gradul de conștientizare la nivelul UE și la nivel național, precum și în țările candidate și potențial candidate la UE.

Pentru a sprijini promovarea egalității de gen în Uniunea Europeană:

  • efectuăm activități de cercetare, adunăm și analizăm date despre egalitatea de gen din perspectivă intersecțională;
  • elaborăm metode de îmbunătățire a statisticilor și a colectărilor de date în privința egalității de gen;
  • comunicăm datele și informațiile noastre comparabile și fiabile, cu o abordare bazată pe speranță;
  • măsurăm situația egalității de gen atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre;
  • dezvoltăm instrumente metodologice și oferim asistență tehnică pentru integrarea perspectivei de gen în toate politicile UE și naționale;
  • cooperăm cu instituțiile UE, statele membre, organizații internaționale, ONG-uri, organizații pentru egalitatea de șanse, universități și experți, centre de cercetare, parteneri sociali și organisme conexe, mass-media, precum și cu agențiile noastre surori din UE.