EIGE - Ċentru ta’ Għarfien tal-Unjoni Ewropea dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

Aħna ċentru indipendenti u s-sors primarju għall-informazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-Unjoni Ewropea. Aħna nikkontribwixxu biex l-Unjoni Ewropea ssir Unjoni ta’ Ugwaljanza, fejn in-nisa u l-irġiel, il-bniet u s-subien fid-diversità kollha tagħhom jkunu liberi li jsegwu t-triq magħżula tagħhom fil-ħajja, ikollhom opportunitajiet indaqs biex jirnexxu, u jkunu jistgħu jipparteċipaw u jmexxu b’mod ugwali s-soċjetajiet tagħna.

L-għarfien espert, ir-riċerka, id-data u l-għodod uniċi tal-EIGE jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika biex ifasslu miżuri li jkunu inklużivi, trasformattivi u jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-oqsma kollha tal-ħajja. Aħna nikkomunikaw l-għarfien espert tagħna b’mod effettiv u naħdmu mill-qrib mas-sħab biex ikun hemm sensibilizzazzjoni fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali, kif ukoll fil-pajjiżi kandidati tal-UE u fil-pajjiżi kandidati potenzjali.

Biex nappoġġaw il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-Unjoni Ewropea aħna:

  • Nipprovdu riċerka, niġbru u nanalizzaw data dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri b’perspettiva intersezzjonali;
  • Niżviluppaw metodi biex jittejbu l-istatistika dwar il-ġeneri u l-ġbir tad-data;
  • Nikkomunikaw id-data u l-informazzjoni komparabbli u affidabbli tagħna b’approċċ ibbażat fuq it-tama;
  • Inkejlu l-istat tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f’dak tal-Istati Membri;
  • Niżviluppaw għodod metodoloġiċi u nipprovdu appoġġ tekniku għall-integrazzjoni tal-ġeneri fil-politiki kollha tal-UE u dawk nazzjonali;
  • Nikkooperaw mal-istituzzjonijiet tal-UE; l-Istati Membri; organizzazzjonijiet internazzjonali; NGOs; organizzazzjonijiet ta’ opportunitajiet indaqs; universitajiet u esperti; ċentri ta’ riċerka; sħab soċjali u korpi relatati; il-media, kif ukoll mal-Aġenziji affiljati tal-UE tagħna.