European Institute for Gender Equality

Veikla

Pekino veiksmų platforma
5

Skaityti apie Instituto darbą Pekino veiksmų platformos srityje

2143
Lyčių lygybės indeksas
21

Skaityti apie Instituto darbą formuojant Lyčių lygybės indeksą

2023
Lyčių aspekto integravimas
162

Skaityti apie Instituto darbą taikant įvairius lyčių aspekto integravimo metodus bei priemones...

2165
Gender training
203

Read about EIGE's work on gender training

5695
Smurtas lyties pagrindu
196

Smurtas lyties pagrindu

5600
Vyrai ir lyčių lygybė
204

Skaityti Instituto darbą apie vyrų įtraukimą į lyčių lygybę

5703

Naujienlaikraštis

Loading please wait...
loader