6 items / 1 pages
 • Moterų ir vyrų pensijų skirtumus Europos Sąjungoje

  Moterų ir vyrų pensijų skirtumas gali būti suprantamas kaip per gyvenimą susikaupusių lyčių nelygybių suma, įskaitant skirtumus gyvenimo eigoje (motinystės bauda), segreguota darbo rinka ir lyčių pagrindu egzistuojančios socialinės normos bei stereotipai apskritai. Todėl labai svarbu ne tik pailiustruoti tokį palyginimą, bet ir apsvarstyti, kaip moterų ir vyrų pensijų skirtumai yra susiję su plačiau visuomenėje egzistuojančiomis lyčių nelygybės apraiškomis. Šiame...

 • Fact sheet: Lyčių lygybė ir Instituciniai Mechanizmai

  EU Indicators for the Beijing Platform for Action area H. Institutional Mechanisms for the Advancement of Women

 • Instituciniai mechanizmai lyčių lygybei užtikrinti - RDC leaflet

  Available in: DE , EN , FR , LT , NL , SV Access EIGE's Resource & Documentation Centre

 • Lyčių lygybės institucinių mechanizmų veiksmingumas: Santrauka

  Available in DE , EN , FR , LT Related publications: Report: Lyčių lygybės institucinių mechanizmų veiksmingumas Bendra informacija: lyčių lygybė ir instituciniai mechanizmai EN , LT More information EU Indicators for the Beijing Platform for Action area H. Institutional Mechanisms for the Advancement of Women EIGE's work on gender mainstreaming

 • Lyčių lygybės indeksas - Santrauka

  Šiame leidinyje paprastai ir suprantamai apibendrinami pagrindiniai pastaruosius trejus metus instituto vykdytos veiklos, susijusios su sintetinio lyčių lygybės mato– Lyčių lygybės indekso– rengimu, rezultatai. View the Gender Equality Index

 • Lyčių lygybės mokymo strategijų ir praktikos Europos Sąjungoje apžvalga: Nustatytų faktų santrauka

  Also available in ES , DE , EN , FR , IT