Description

mishandeling die kan uiteenlopen van bedreigingen met geweld en letsel tot emotionele mishandeling en controle op basis van een breed scala aan mondelinge uitvallen, vernederingen en affectieve verwaarlozing, volgens een patroon van dwang jegens het vrouwelijke slachtoffer

Additional notes and information

Isolatie van het slachtoffer door de dader en het gebruik van kinderen om controle uit te oefenen over het slachtoffer te overheersen of het slachtoffer te straffen (fysieke of seksuele mishandeling van de kinderen of hen dwingen getuige te zijn van de mishandeling van hun moeder) zijn ook voorbeelden van psychisch geweld.