Description

Напад који може варирати од пријетњи насиљем и повреде до емоционалног злостављања. Емоционално злостављање је тактика контроле заснована на широком спектру вербалних напада, понижења или афективног занемаривања, по узору на принудно понашање према жени жртви. Изолација жртве од стране починилаца и употреба дјеце за контролу или кажњавање жртве (тј. физички или сексуални напад на дјецу или присиљавање да свједоче о злостављању према мајци) такође су примјери психолошког насиља.