Description

uzbrukums, kas var būt robežās no vardarbības un kaitējuma draudiem līdz emocionālai vardarbībai un kontrolei un kura pamatā ir dažādu veidu verbāli uzbrukumi, pazemojumi vai emocionāla nevērība, no kā izriet spaidu modelis attiecībā pret sievietēm

Additional notes and information

Vainīgā veikta upura izolācija un bērnu izmantošana, lai kontrolētu vai sodītu upuri (t. i., fiziski vai seksuāli uzbrūkot bērniem vai spiežot viņus piedzīvot vardarbību pret viņu māti), ir psiholoģiska uzbrukuma piemēri.