Description

Нападение, което може да варира от заплахи за насилие и телесна повреда до емоционално насилие и контрол въз основа на широк набор от словесни атаки, унижения или емоционално пренебрегване, които следват модел на оказващо принуда поведение спрямо жената - жертва.

Additional notes and information

Изолирането на жертвата от извършителя и използването на децата, с цел контрол или наказване на жертвата (т.е. физическо или сексуално нападение над децата или принуждаването им да стават свидетели на насилие към тяхната майка) са също примери за психологическо насилие.