Description

l-istatus tan-nisa fis-soċjetajiet partrijarki, kif esplorat f’The Second Sex ta’ Simone de Beauvoir, fejn in-nisa huma definiti u differenzjati fir-rigward tal-irġiel, li jikkostitwixxi regoli; huma inessenzjali (l-Oħra), kontra l-essenzjali (Raġel bħala s-Suppett, l-Assolut, il-Wieħed)

Additional notes and information

F'dan ir-rigward, m'hemmx reċiproċità bbilanċjata.