Description

införande av regler som styr omfattningen och användningen av deltidsarbete med syftet att förhindra alla former av diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare, förbättra kvaliteten på deltidsarbete och underlätta utvecklingen av deltidsarbete som en valmöjlighet