Description

noteikumi, kas regulē nepilna darba laika aptvērumu un izmantojumu un kuru mērķis ir novērst jebkāda veida diskrimināciju pret nepilna darba laika darbiniekiem, uzlabojot nepilna darba laika kvalitāti un veicinot nepilna darba laika kā izvēles pilnveidi