Description

Въвеждане на правила, които определят обхвата и използването на непълното работно време, насочени към предотвратяване на всяка форма на дискриминация спрямо работещите на непълно работно време, подобряване качеството на работата на непълно работно време и спомагане развитието на работата на непълно работно време като възможност за избор.