Description

Увођење правила која регулишу обим и коришћење скраћеног радног времена, усмерен ка превенцији свих облика дискриминације против привремених радника, унапређујући квалитет рада са непуним радним временом и промовисање развоја рада са непуним радним временом као избора.