Description

Osaajatöö ulatust ja kasutamist reguleerivate eeskirjade kehtestamine osaajaga töötajate diskrimineerimise ärahoidmise, osaajatöö kvaliteedi parandamise ja osaajatöö kui ühe valikuvõimaluse väljaarendamise eesmärgil