Description

futja e rregullave që rregullojnë fushën dhe përdorimin e punës me kohë të pjesshme, që synon parandalimin e çdo forme diskriminimi ndaj punëtorëve me kohë të pjesshme, përmirësimin e cilësisë së punës me kohë të pjesshme dhe mundësimin e zhvillimit të punës me kohë të pjesshme si një zgjedhje