Description

de invoering van voorschriften ter regeling van deeltijdarbeid, die erop gericht zijn iedere vorm van discriminatie van deeltijdwerkers te voorkomen, de kwaliteit van deeltijdarbeid te verbeteren en de ontwikkeling van deeltijdarbeid op vrijwillige basis te vergemakkelijken