Description

l-introduzzjoni ta’ regoli li jirregolaw il-kamp ta’ applikazzjoni u l-użu ta’ xogħol part-time, bl-għan li jipprevjenu kwalunkwe forma ta’ diskriminazzjoni kontra l-ħaddiema part-time, li jtejbu l-kwalità tax-xogħol part-time u jiffaċilitaw l-iżvilupp tax-xogħol part-time bħala għażla