Description

nová administratívna a štatistická kategória za binárnou opozíciou ženy/muža alebo ženy/muža

Additional notes and information

Teória queer a občianske hnutia – zamerané na alternatívnu rodovú alebo transrodovú transsexuálnu identitu, tradičné praktiky a poznanie „tretieho“ pohlavia – spolu vytvorili novú kategóriu. Bola zavedená na Novom Zélande a v Nemecku (ako „neurčité/nešpecifikované“ pohlavie) a v Indii, Bangladéši a Pakistane buď ako rodová kategória „iného“ alebo „tretieho rodu“.