Description

У оквиру квир теорије и грађанских покрета – усредсређених на алтернативни пол или трансродни/трансексуални идентитет, традиционалне праксе и знање о „трећем” роду – покренута је нова административна и статистичка категорија, изван бинарне опозиције жена/мушкарац (или женски/мушки пол). Уведена је на Новом Зеланду и у Њемачкој (као „неодређени/неспецификовани” пол), а у Индији, Бангладешу и Пакистану било као полна категорија „други”, било као „трећи род”.